Тийм билдинг

Тийм билдинг

Екипът на „Sweet Memories” ви предлага помощта си в изграждането на перфектния екип ,мотивиран и ползотворен.Свържете се с нас за да получите индивидуална оферта за постигане на тази цел.Тийм билдинг!

Доверете ни се, няма да ви разочароваме!

Когато някой каже думата “екип”, вероятно първо си представяме екип от спортисти, например футболен или баскетболен отбор. Но този термин се среща много често и в света на бизнеса.

Екипите в отделните бизнес или други организации се събират за да свършат дадена работа по-лесно. В миналото са останали дните, когато само едно лице е било натоварвано с определена задача. Днес екипите са групи, създадени за да постигнат ефикасно и резултатно поставената им задача. Всеки член на екипа има конкретни умения и способности, които водят до постигането на една обща цел. Също и слабости, но те се компенсират от силните страни на друг член от екипа.

Или иначе казано, екипът е група от хора с различни силни и слаби страни, които са събрани, за да функционират като един организъм и да работят заедно или да изпълнят дадена задача. Когато се сформира екип, всеки от членовете му се подбира внимателно за точно определена функция в екипа. Техните умения и способности са основата на ролята, която ще играят в новосформирания екип.

Без съмнение има голяма необходимост от явлението “изграждане на екип”. Хората се събират за да работят заедно по даден проект и може да имат само няколко месеца на разположение за постигането на дадена цел. И все пак не успяват да се опознаят или да се научат да разчитат едни на други за изпълнението на поставените им задачи. Като начало, доверието е от изключителна важност, тъй като в екипа всеки отделен човек има конкретна задача, която е от голямо значение за успеха на цялата група, и всеки от членовете е наясно с това; така че, ако в екипа има хора, които не се доверяват на останалите или на отделни лица от групата, то ще възникнат трудности.

Комуникацията е най-важната характеристика на успешно изградения екип. Хората трябва да могат да си говорят, да си вярват, и най-важното, да могат да си кажат къде са сбъркали, без това да звучи като обвинение и като опит да се насади у другия чувство за вина. Новата култура в изграждането на екип може да постигне това.

Екипът на „Sweet Memories” ви предлага помощта си в изграждането на перфектния екип ,мотивиран и ползотворен.Свържете се с нас за да получите индивидуална оферта за постигане на тази цел.